Evang.-ref. Kirchgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach

Schwerzenbach Morgengebet

 • Ort:
  Reformierte Kirche Schwerzenbach
 • Datum:

  18. Dezember 2019

  15. Januar 2020

  19. Februar 2020

  18. März 2020

  20. Mai 2020

  17. Juni 2020

  15. Juli 2020

  19. August 2020

  16. September 2020

  21. Oktober 2020

  18. November 2020

  16. Dezember 2020

 • Zeit:
  07.30 Uhr
 • Kirchenkaffee
 • Information:
  Anschliessend an das Morgengebet wird im Pfarrhaussaal (Kirchstrasse 10) ein einfacher Zmorge offeriert.