Evang.-ref. Kirchgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach

Adventsandacht Schwerzenbach

  • Musikalisches:
    Sebastián Tortosa, Orgel
  • Kollekte:
    Stiftung Pfarrer Sieber
anschliessend Imbiss im Pfarrhaussaal