Evang.-ref. Kirchgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach

Schwerzenbach Morgengebet

 • Ort:
  Reformierte Kirche Schwerzenbach
 • Datum:

  21. Oktober 2020

  18. November 2020

  16. Dezember 2020

  20. Januar 2021

  17. Februar 2021

  17. März 2021

  21. April 2021

  19. Mai 2021

  16. Juni 2021

  21. Juli 2021

  15. September 2021

  20. Oktober 2021

  17. November 2021

  15. Dezember 2021

 • Zeit:
  07.30 Uhr
 • Information:
  Anschliessend an das Morgengebet wird im Pfarrhaussaal (Kirchstrasse 10) ein einfacher Zmorge offeriert.