Evang.-ref. Kirchgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach

Schwerzenbach Morgengebet

 • Ort:
  Reformierte Kirche Schwerzenbach
 • Datum:

  17. November 2021

  15. Dezember 2021

  19. Januar 2022

  16. Februar 2022

  16. März 2022

  20. April 2022

  18. Mai 2022

  15. Juni 2022

  17. August 2022

  21. September 2022

  19. Oktober 2022

  16. November 2022

  21. Dezember 2022

 • Zeit:
  07.30 Uhr
 • Information:
  Anschliessend an das Morgengebet wird im Pfarrhaussaal (Kirchstrasse 10) ein einfacher Zmorge offeriert.