Evang.-ref. Kirchgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach

Schwerzenbach Morgengebet

 • Ort:
  Reformierte Kirche Schwerzenbach
 • Datum:

  18. Januar 2023

  15. Februar 2023

  15. März 2023

  19. April 2023

  17. Mai 2023

  21. Juni 2023

  16. August 2023

  20. September 2023

  18. Oktober 2023

  22. November 2023

  20. Dezember 2023

 • Zeit:
  07.30 Uhr
 • Information:
  Anschliessend an das Morgengebet wird im Pfarrhaussaal (Kirchstrasse 10) ein einfacher Zmorge offeriert.